Rarášek z Újezda
Rarášek postavička
Rarášek logo
Členové

Na této stránce se seznámíte se scénářem akcí, které pro Vás pořádáme. Výjimečně může dojít ke změně termínu nebo času, proto vždy zveřejňujeme v dostatečném předstihu letáky a přesné informace k danému ročníku uvádíme na úvodní stránce v části Aktuality. Pro každý ročník chystáme také novinky a překvapení.


Fotogalerie Rajče FB stránka
Újezdský karneval
 

Maškarní zábava s programem pro děti i dospělé (hudba, hry, ...).
Místo konání:
Sál polyfunkčního domu LEVEL v Újezdě nad Lesy.
Co vás čeká:
Pobavení pro děti (Klaun, kouzelník, žonglér apod.), tombola, vystoupení tanečních skupin, spousta písniček a tanečků, soutěže a spousta zábavy.
Předprodej lístků:
Vstupenky si lze zajistit pouze přes online rezervaci, kterou máme na našich webových stránkách. Vstupenku si pak vyzvednete v den a místě konání karnevalu. Kapacita sálu je omezena, je třeba si tedy vstupenky zarezervovat včas. V místě konání se vstupenky neprodávají.
Občerstvení:
Zajišťuje bar, který je součástí sálu. V sále je zákaz konzumace vlastního jídla a nápojů!
Termín konání:
Únor/březen - sobota.
POZOR! Kvůli velkému zájmu dětí probíhají v jeden den 2 karnevaly – od 10 hodin a od 15 hodin!!!

Újezdský karneval Újezdský karneval Újezdský karneval Újezdský karneval Újezdský karneval
 

Za pokladem skřítků
 

Tradiční procházka lesem pro rodiče s dětmi spojená s plněním úkolů 7 lesních skřítků!!!
Místo konání:
Registrace a program na multifunkčním hřišti v ulici Čentická, trasa pak vede přilehlým újezdským lesem.
Časové rozmezí:
POZOR – startér vás vyšle ve skupinkách několika dětí v časových intervalech cca 3 - 5 minut a to z důvodu, aby naši milí skřítci v pořádku přečkali nápor tolika dětí :-).
Trasa:
Cesta je dlouhá cca 2 km, značená krepovými fáborkami, je vhodná i pro maminky s kočárky. Cestou na děti čeká 7 lesních skřítků, u kterých plní různé úkoly. Jejich úspěchy jsou zaznamenány do registračních kartiček, které si odnesou na památku. Po úspěšném splnění všech úkolů čeká na děti truhla s pokladem.
Program na hřišti:
Po dobu čekání na "start", máme pro děti připravené různé písničky spojené s pohybem, tanečky, soutěže a hry nebo můžete využít prostor multifunkčního hřiště (skluzavky, houpačky apod.). Zábavný program je zajištěn po celou dobu trvání akce. Občerstvení na multifunkčním hřišti zajištěno!
Termín konání:
Většinou první nebo druhé červnové nedělní odpoledne.

Za pokladem skřítků Za pokladem skřítků Za pokladem skřítků Za pokladem skřítků
 

Újezdský strašiles
 

Dobrodružná cesta podvečerním lesem a setkání s místními strašidly.
Místo konání:
Újezdský les, vstup a výstup ulice Čentická. Zázemí v restauraci Na Hřišti.
Časové rozmezí:
Od 16:00 - 19:45 hodin.
Trasa:
Cesta je dlouhá cca 2,5 km a značená světýlky. V době od 16:00-16:30 je les bez strašidel pro malé děti. Pak jsou v lese již strašidla a cesta je určena pro starší děti. Na konci cesty čeká děti malý dárek+sladká odměna a mohou se podepsat na Strašidelnou listinu.
Termín konání:
Listopadová sobota.

Újezdský strašiles Újezdský strašiles Újezdský strašiles Újezdský strašiles Újezdský strašiles
 
Veselé děti 
Facebook
Členové