Rarášek z Újezda
Rarášek postavička
Rarášek logo
Členové

Na této stránce se seznámíte se scénářem akcí, které pro Vás pořádáme. Od roku 2024 jsme se rozhodli, že budeme pořádat Újezdský strašiles, spolupodílet se místně organizacně v rámci celostátní akce Ukliďme Česko a pomáhat místním spolkům při organizování jejich akcí.


Fotogalerie Rajče FB stránka
Újezdský strašiles
 

Dobrodružná cesta podvečerním lesem a setkání s místními strašidly.
Místo konání:
Újezdský les, vstup a výstup ulice Čentická. Start na Multifunkčním hřišti v ulici Čentická, zázemí v Restauraci Na hřišti.
Časové rozmezí:
Od 15:30 - 19:15 hodin.
Trasa:
Cesta je dlouhá cca 1,8 km a značená světýlky. V době od 15:30-16:30 je les bez strašidel pro malé děti. Pak jsou v lese již strašidla a cesta je určena pro starší děti. Na konci cesty čeká děti malý dárek+sladká odměna a mohou se podepsat na Strašidelnou listinu.
Termín konání:
Listopadová sobota.

Újezdský strašiles Újezdský strašiles Újezdský strašiles Újezdský strašiles Újezdský strašiles
 
Veselé děti 
Facebook
Členové